12 Şubat 2014 Çarşamba

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN KPSSHUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN
KPSS – AKamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) lisans ve önlisan, ortaöğretim mezunlarına ayrı ayrı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.
Lisans mezunları KPSS – A dediğimiz kariyer meslekler olarak adlandırılan mesleklerin şeçimine yönelik sınavlardır.
Önlisan ve Ortaöğretim mezunlarının girdiği KPSS – B denilen ve düz memurluk sınavlarına yönelik olarak yapılan sınavlardır ( Avukatlık, mühendislikler vs dahil).

Lisans mezunları için KPSS – A :

KPSS – A her yıl yapılmakta olan, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İİBF ve diğer lisans mezunu adayların katıldığı sınavlardır, bu sınav sonucu yaklaşık 120 değişik puan hesaplaması ile belirlenen puanlar Kurumların tespit edeceği ve ilanlarında belirttiği kadrolara uygun sınavlarda kullanılacaktır.
Bu 120 değişik puan türünden KPSS P 3 puanı lisans mezunlarının KPSS B atamalarında kullanabileceği puan türüdür Kurum avukatlığı gibi.

Örnek; Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSS P 20 veya KPSS P 21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması

Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; KPSSP 21, 97 ve 103 puan türü için, KPSS Sınavında en az 70 ve üzerinde puan almış olmak,

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli İnsan Hakları Uzmanı (Hukukçu)
KPSS de KPSS P-21, KPSS P-36 veya KPSS P-103 puan türlerinden en az (70) puan almış bulunmak,
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Avukat alımı ilanında, 2010 yılı KPSS’de lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak şartıyla ilan vermiştir.

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN KPSS İÇİN MERAK EDİLEN SORULARIN BAŞINDA…

Hangi oturumlara katılmalıyım ve hangi testleri çözmeliyim şeklinde olmaktadır.

Hukuk fakültesi mezunları, eğer İKTİSAT, MALİYE, MUHASEBE gibi derslerde yetersiz olduğunu ve bu derslere çalışma konusunda eksiklikleri varsa ve kurumların açacağı Hukukçuluk dışındaki mesleklerden olan Müfettişlikler, Uzmanlıklar gibi mesleklere yönelmeyeceklerse, bu testleri çözmelerine gerek kalmayacaktır.
Ancak Kaymakamlık sınavlarına katılmayı düşünene arkadaşlar. 

Eger, sadece Kurum Avukatlığı ve Kurumların açtığı Uzman hukukçuluk, Hukukçu, Hukuk Müşavirliği gibi kadrolara atanmak ve bu sınavlara katılmayı hedefleyecek olursa, bu kadrolar için istenen puan türleri olan, KPSS P 3, P 6, P 11, P 12, P 13, P 15, P 20, P 21, P 103.. gibi puan türlerine sahip olmalıdır.
Bu puan türleri, GK, GY, HUKUK ve YABANCI DİL SINAVINA girilmesi gerekmektedir.

Bu puanları almak için 4 oturumdan oluşan, Cumartesi Sabah Oturumu ( zorunlu) ve Pazar günü sabah oturumuna katılmaları gerekmektedir.
YABANCI DİL SINAVINA mutlaka katılmanızı  gerekmektedir.Yabancı Dil (YDS) sınavı HER YIL NISAN VE EYLÜL aylarında yapılmaktadır.

Cumartesi Sabah Oturumu:
“Genel Yetenek Genel Kültür” sınavı yapılacak olup bu sınava lisans mezunu tüm adaylar
katılacaktır. Sınavda toplam 120 soru sorulmaktadır.Genel Yetenek  Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:
Türkçe                  : 30        
Matematik            : 30
Tarih                     : 30        
Coğrafya              : 18
Vatandaşlık            : 12

Pazar günü sabah oturumu:
Sadece KPSS  A Grubu adayları  girecektir  sınavdaki    dersler ve sınavda çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:
Hukuk                   : 30        
İktisat                   : 30
İşletme                 :30        
Maliye                  : 30
Muhasebe           : 30


Aşağıda verilen puan türünü inceleyelim…

KPSSP21 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır:
% 10 Genel Yetenek
% 10 Genel Kültür
% 30 Yabancı Dil
% 50 Hukuk

Bu puan türünü alabilmeniz için her adayın, GK, GY, HUKUK  testlerınden her birine ez az 1 cevap vermesi ve YDS ye girmesi gerekmektedir, puan türünü oluşturan 1 teste dahi cevap verilmemesi halinde o puan hesaplanmaz, örneğin YDS ye katılmamışsanız veya en az 1 soruya doğru yada yanlış cevap farketmez işaretleme yapmamışsanız KPSS P 21 puanınız hesaplanmaz ve Kurumların ilan ettiği sınavlara bu puanınız olmadığı için katılamazsınız.

KURUMLARIN AÇTIGI UZMAN HUKUKÇU KADROLARINDAN BAZILARI:

1. T.C BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda KPSS P 103 puanı 75 ve üzerinde olmak 
Uzman Hukukçu Yardımcılığı için başvuranların öğrenim şartı;

        Hukuk Fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmaları veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurul’a vermeleri (Staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar),

Yazılı Mesleki Sınavlar
KPSS’ de başarılı olan uzman hukukçu yardımcısı adaylarının sınavları aşağıdaki gruplara giren konularda yapılır:

Özel Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Kamu Hukuku:  İdare Hukuku,   Ceza Hukuku,
Takip Ve Usul Hukuku:    Hukuk Usul,  Ceza Usul,  İcra ve İflas Hukuku,
Genel Konular: İktisat, Maliye,   Muhasebe Genel Esasları,
Yabancı Dil:                                                                                   


2. Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli İnsan Hakları Uzmanı Hukukçu

Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP-21, KPSSP-36 veya KPSSP-103 puan türlerinden en az (70) puan almış bulunmak,

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az (B) düzeyinde başarılı olmuş bulunmak veya aşağıdaki uluslararası dil sınavlarının birinden en az buna eşdeğer puanı almış olmak: (Eşdeğerlilikler YÖK tarafından belirlenmiştir.)

İngilizce:  TOEFL iBT için 75 puan  /  TOEFL PBT için 490 puan /  IELTS için 6,5 puan
Fransızca: DALF için C1

Sınavın bölümleri:
Sabah: 1) Türkçe kompozisyon 2) Yabancı dilde kompozisyon
Öğleden sonra: 3) Türkçeden yabancı dile çeviri 4) Yabancı dilden Türkçeye çeviri
 Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava alınacaktır Sözlü sınav tarihi ilgililere bilahare duyurulacaktır.
 Sözlü sınav aşağıdaki konuları kapsayacaktır. Sözlü sınavda geçer not (100) üzerinden (70)’tir.
 - Uluslararası insan hakları hukuku
- Avrupa insan hakları hukuku (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri)
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar ve içtihatları
- Anayasa Hukuku
- Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulü
- İdare hukuku ve idari yargılama usulü
- Devletler genel hukuku ve devletler özel hukuku
- Hukuk terminolojisi
- Genel kültür

3. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSSP20 veya KPSSP21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması
Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;
BDDK uzman yardımcısı hukuk alanı için... 2011 ilanından..

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması,

3) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSS P 20 veya KPSS P 21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi,

3 üncü maddelerde belirtilen KPSS puanı ile yabancı dil test sınavı sonucunun aynı sınav sonuç belgesinde bulunması, gerekmektedir.

KPSS PUAN AGIRLIGI..

KPSSP21 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır:
% 10 Genel Yetenek
% 10 Genel Kültür
% 30 Yabancı Dil
% 50 Hukuk

KPSS P 20 puanıyla aşağıdaki kurumlarca memur alımı yapılmaktadır:
- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)

KPSSP20 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır:
% 10 Genel Yetenek
% 10 Genel Kültür
% 65 Hukuk
% 15 İktisat

GİRİŞ SINAVI SORULARI
a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

4. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak, (bu alan için sadece Hukuk Fakültesi mezunları kabul edilecektir),

SINAV KONULARI
Hukuk Alanı: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

5. AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI
KPSSP–21 Hukuk Fakültesi mezunları arasından

Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) KPSSP–21, puan türlerinin birinden 88 (seksen sekiz) veya daha yüksek puan almış olmak  ve söz konusu sınavların Yabancı Dil testinden 42 veya daha fazla doğru cevabı bulunmak,

SINAV KONULARI
I- Yazılı Giriş Sınavı
Yazılı Giriş Sınavı; Genel Avrupa Birliği Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi ve Genel Kültür konularında yazılı ve tek oturumda yapılacaktır.
II- Sözlü Giriş Sınavı
Sözlü Giriş Sınavı; Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Hukuk (Temel kavramlar, Uluslararası Hukuk) ve Genel kültür konularında yapılacaktır.
Sözlü sınavlarda adaylar muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri ve genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu açısından da değerlendirilecektir.

6. Bayındırlık ve İskan B. Müf.Yrd. (Hukuk)  KPSSP21

7. TBMM Yasama Uzman Yardımcısı Alım İlanı KPSSP 21, ve 103 puan türü için, KPSS Sınavında en az yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,

KPSSP-21    :   GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3
KPSSP-103   : GY:0,1, GK:0,1 HU:0,6, YD:0,2


T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ADALET UZMAN YARDIMCILIĞI Adalet uzman yardımcılığı kadrosuna sözlü sınav ile alım yapılmış.sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şartı aranmıstır. gerekli kppp puanı ise KPSS P 11 olarak belirtilmiştir.
KPSSP11 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır:
 • % 20 Genel Yetenek
 • % 20 Genel Kültür
 • % 60 Hukuk

ANAYASA MAHKEMESİ RAPORTÖR YARDIMCILIĞI

35 yaşını bitirmemiş olan ve KPSSP 103 puan türünden en az 75 puan alma şartıyla girilebilen bir sınav..

KPSSP103 Puan Türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır:
% 10 Genel Yetenek
% 10 Genel Kültür
% 20 Yabancı Dil
% 60 HukukHukuk Fakültesi  Mezunları branşları ile ilgili bir kurumda kariyer yapmayı planlıyorsa HUKUK,Genel Yetenek,Genel Kültür testlerinden başarılı olmaları gerekmekte ve bakanlığın belirlediği baraj puanı geçmek durumundadırlar.

Aday birden fazla kurumun sınavına girmeyi planlıyorsa hazırlanacağı ders ve konu sayısı artmaktadır.KPSS' na girerek 120 farklı puan türüyle kurum sınavlarına başvuru yapabilirler .

Hukuk Testi puanı ile personel alan kurumlar:
 • MERKEZ BANKASI
 • D.P.T
 • SPK (HUKUKÇU)
 • T.İ.E
 • AB GENEL SEKRETERLİĞİ
 • HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • TELEKOMİNİKASYON KURUMU
 • BAŞBAKANLIK
 • T.B.M.M
 • EPDK
 • KAMU İHALE KURUMU
 • BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
   
Hukuk Testi puanı ile personel alımı yapan kurumlar ve ayrıntılı sayısal bilgiler:
HUKUK
KPSSP1MERKEZ BANKASIGY:0,70 - GK:0,30
KPSSP4D.P.TGY:0,5 - GK:0,4 - YD:0,1
KPSSP6SPK (HUKUKÇU)GK:0,1 - GY:0,5 - YD:0,4
KPSSP7T.İ.EGY:0,45 - GK:0,25 - YD:0,3
KPSSP21AB GENEL SEKRETERLİĞİGY:0,1 - GK:0,1 - HU:0,5 - YD:0,3
KPSSP21HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIGY:0,1- GK:0,1 - HU:0,5 - YD:0,3
KPSSP77TELEKOMÜNİKASYON KURUMU GY:0,15 - GK:0,15 - HU:0,15 - İK:0,15 - MU:0,1 - YD:0,15
KPSSP97BAŞBAKANLIKGY:015 - GK:0,15 - HU:0,5 - İK:0,15 - KY:0,15
KPSSP97T.B.M.MGY:0,15 - GK:0,15 - HU:0,15 - İK:0,1 - KY:0,1
KPSSP103EPDKGY:0,1 - GK:0,1 - HU:0,6 - YD:0,2
KPSSP103KAMU İHALE KURUMUGY:0,1 - GK:0,1 - HU:0,6 - YD:0,2
KPSSP108BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞIGY:0,2 - GK:0,2 - YD:0,6
KALKINMA AJANSLARI HUKUK MÜŞAVİRLİKLERİ:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel

Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel İçin Özel Şartlar
a) Üniversitelerin Hukuk bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
c) Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 70 (yetmiş) puana denk gelen bir puan almış olmak,
d) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P1,P2,P3,P11,P12,P13,P15,P21,P79 veya P103 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak,
e) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için başvuru tarihi
itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla 5 (beş) yıl fiilen avukatlık yapmış olmak.


KURUM AVUKATLIĞI:

Kurum avukatlıkları da Temmuz ayında yapılacak olan KPSS A sınavı sonucu alınan KPSS P 3 puanı  ile alım yapmaktadır..
Kurum avukatlığı, düz memurluk olarak adlandırılan KPSS B puan türüne göre alım yapılan ve Lisans mezunlarının KPSS A sınavında GK, GY testleri sonucu aldığı KPSS P 3 puanı  ile yapılmaktadır.
Yani Lisan mezunlarının 120 değişik puandan sadece birisi olan puanı KPSS P 3 puan türü KPSS B atamalarında kullandığı puan türüdür.
Bu puan türü ile KPSS B atamalarında alınacak Kurumların Avukat ihtiyaçlarına göre belirlenen kadrolara tercih yaparak ve ÖSYM tarafından atanmak suretiyle yapılır.


Kurumlar bu atamalardan önce belirlediği şartları adaylara tercihler yapılmadan önce yayınlanan kılavuzlarda belirtir; Bazı kurumlar, Avukat alımında 3 , 5 yıllık Avukatlık yapıyor olmak, bazıları sadece Avukatlık ruhsatını almış olmak gibi şartlar isteyebilmektedir. Birçok kurum sadece Avukatlık Ruhsatına sahip olmayı şart koşmuştur.

HAZİNE AVUKATLIĞI
Hazine Avukatlığı’nın idare ile iç ilişkisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenmiştir.Görevinin ifası arasında ise Hazine Avukatı takip ettiği davaya ilişkin kurallara ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun tayin ettiği meslek kurallarına tabidir. Yani hazine ile hazine avukatı arasında vekalet hukukundan doğan vekil-müvekkil ilişkisi vardır. Hazine avukatları da, diğer avukatlar gibi müvekkiline , 1136 sayılı Kanun gereği hukuki yardım ve hizmet sunar.
Hazine avukatı alımı genelde 2 şekilde yapılır.KPSS-B den (Genel Yetenek-Genel Kültür) aldığınız puanla Ösym tarafından yapılan merkezi yerleştirmeyle,diğeri de  memur olup avukatlık ruhsatına sahip olanlar arasından mülakatla.


YUKARIDAKİ BİLGİLERİ İNCELEDİĞİMİZDE:

Hukuk Fakültesi Mezunları,
Temmuz ayında yapılacak olan KPSS – A sınavında girilmesi zorunlu olan, GK GY oturumu sonucu aldıkları KPSS P 3 puanları ile KURUM AVUKATLIKLARINA,

KPSS – A sınavında, GK, GY, YD, HUKUK testleri sonucu aldıkları puanlar ıle KURUMLARIN AÇACAĞI UZMAN HUKUKÇULUK, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, HUKUK UZMANLIKLARI gibi sınavlara katılabilirler.

KPSS – A sınavında alınan GK,GY, YD, HUKUK testleri sonucu aldığınız KPSS P 103 puanınız ile, ANAYASA MAHKEMESİ RAPORTÖR YARDIMCILIĞI sınavına da katılma hakkına sahip olabilirsiniz.

YABANCI DİL oturumuna mutlaka katılmanız gerekmektedir, Yabancı dil bilginiz yetersiz dahi olsa, en az 1 soruya cevap vermeniz gerekmektedir, aksi halde Yabancı dil isteyen puan türleriniz hesaplanmaz.

Adli ve İdari Hakimlik sınavına hazırlandığınız hukuk bilgilerinizi tazeleyerek KPSS de hukuk testinden yüksek puan alabilirsiniz, ağırlığı Hukuk ve Gk, Gy derslerine vererek KPSS ye hazırlanmanız gerekmektedir.

Başarılar Dileriz… 

sorularınız için
Murat Kaymak 

1 yorum:

 1. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil

Konu İle İlgili Olarak Yorum Ve Sorularınızı Bekliyoruz. Teşekkürler.