26 Mart 2015 Perşembe

2015 YILI ADLİ VE İDARİ HAKİMLİK SINAVI

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ, 2 OTURUM HALİNDE
SABAH OTURUMU 09:30’DA,
ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU 14:30’DA
1) 1500 ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYI,
2) 200 İDARİ YARGI HÂKİM ADAYI,
3) 1500 AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYI,
4) 300 AVUKATLIK MESLEĞİNDEN İDARİ YARGI HÂKİM ADAYI,
SINAVLARI YAPILACAKTIR

Başvurular,
Elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezlerinde (tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde) aşağıda belirtilen usul çerçevesinde alınacak olup;  24 Mart 2015 Salı günü başlayacak,  6 Nisan 2015 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 

Başvuru yapan adaylar, sınav tercihlerine göre aşağıda belirtilen evrakı 24 Mart - 06 Nisan 2015 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne bizzat teslim edilecek ya da ilgilinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla (masrafı ilgilisi tarafından verilmek suretiyle ) APS yoluyla gönderilecektir. 
POSTA YOLUYLA YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR. 


SADECE ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVINA
BAŞVURANLARDAN EVRAK İSTENMEYECEKTİR.
ÖSYM YE YAPILAN BAŞVURU YETERLİ OLACAK
VE ELDEN VEYA SAVCILIK ARACILIĞI İLE BAKANLIĞA EVRAK YOLLANMAYACAKTIR.
                                                                                                                     

ADAYLIĞA ATANACAKLARIN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI TAŞIMALARI GEREKMEKTEDİR:

Avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile avukatlık mesleğinden alınacak idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; 
Avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, 
yazılı yarışma sınavı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1970 ve daha sonra olanlar ),

Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1980 ve daha sonra olanlar), doldurmamış olmak 

SINAVLARA BAŞVURULAR :
24 Mart – 6 Nisan 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. (ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin  adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmaz.
Sınava/sınavlara girecek adaylar sınav ücreti olan 140 TL’yi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 24 Mart - 07 Nisan 2015 tarihleri arasında, yatırmaları gerekmektedir. Bankalardan sınav ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

ADAYLAR:
1-ÖSYM’nin İnternet adresinden temin edecekleri Aday Başvuru Formu, (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacak ve sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.)
2-Hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair belge; hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belge (Belgelerin onaylı örneği de kabul edilir.),
3-Nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport, ile birlikte bizzat başvuracaklardır.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuruda adayların hangi sınava katılacakları bilgisi de alınacaktır. Adaylar, aşağıdaki beyanları içeren şekilde form üzerinde işaretleme yapacak ve başvuruları bu beyanlara göre alınacaktır.

o                  2015-Adli Yargı Sınavına katılacağım.
o                  2015-İdari Yargı Sınavına katılacağım.
o                  2015-Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacağım.
o                  2015-İdari Yargı-Avukat Sınavına katılacağım.
Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde, formda ve sistemde yer alan kutucuklardan bir veya birden fazlasını işaretlemek suretiyle, birden fazla sınava başvuru yapabileceklerdir. Başvuru koşullarını taşıyan adaylardan isteyenler hem Adli Yargı Sınavına hem de İdari Yargı Sınavına girebileceklerdir.
Avukat adaylar ise hem Adli Yargı-Avukat sınavına hem de İdari Yargı-Avukat sınavına katılabilecekleri gibi ayrıca 2802 sayılı Kanunun  8 inci maddesinin b bendinde yer alan yaş şartını taşımaları halinde ayrıca Adli Yargı Sınavına ve/veya İdari Yargı Sınavına da başvurabilirler.
Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.
Eğitim bilgilerinin ilk kez sisteme kaydı yapılacak adaylar ile eğitim bilgilerinde değişiklik olanların bu bilgileri, başvuru merkezi görevlisi tarafından belgeye dayalı olarak eğitim bilgilerini gösterir resmî belgeleri (diploma, mezuniyet belgesi vb. aslı ya da belgenin onaylı bir örneği) kontrol edilerek alınacaktır. Bu durumdaki adayların eğitim bilgilerini gösterir onaylı resmi belgeyi başvuruda yanlarında bulundurmaları ve başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur.
Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru süresi içinde başvuru bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol etmelidir.

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim  adaylarından hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (doğum tarihi  01.01.1980 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ile Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ve Avukatlar için İdari Yargı Hakim adaylarından hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (doğum tarihi 01.01.1970 ve daha sonra olanlar) kırkbeş yaşını doldurmamış olanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır.
Bu kişilerin başvuru formu (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu) ile birlikte hukuk fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini  24 Mart- 6 Nisan 2015 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla APS (Acele Posta Servisi) ile göndermeleri gerekmektedir.

ÖSYM SINAV BAŞVURU MERKEZLERİNE ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU YAPTIKTAN SONRA;
I. İDARİ YARGI  HAKİM ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVINA GİRMEK İSTEYENLER:
1)Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formunu (ÖSYM görevlisi tarafından sınava başvurulduğuna dair adaya verilen formun bir örneği),
2) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan İdarî Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formu,
3)Hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belgeyi(Belgelerin onaylı örneği de kabul edilir.),
4)Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer verilip verilmediğinin tespit edilmesi amacı ile hukuk fakültesi haricindeki alanlardan mezun olanların ayrıca transkript belgelerini,
II. AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE AVUKATLIK MESLEĞİNDEN İDARİ YARGI HAKİM ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVLARINA GİRMEK İSTEYENLER;
1)Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formunu,
2)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.pgm.adalet.gov.tr) temin edecekleri Başvuru Formunu ( bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.),
3)Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının sureti, diplomasının düzenlenmemiş olması hâlinde bitirme belgesi suretini, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise diploma sureti ile birlikte Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belgeyi,

4)Başvuranların fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla:

a-Fiilen avukatlık yaptığı tarihleri gösteren kayıtlı olduğu barodan alınacak baro yönetim kurulu kararının aslı,

DİKKAT !!!
ÖNCEKİ İLANLARDA İSTENEN

aa)avukatlığı kendi adına veya aynı büroda birlikte çalışmak suretiyle yada avukatlık ortaklığı şeklinde yapanlar için; vergiye tabî olarak avukatlık yaptığı süreleri gösteren bağlı oldukları vergi dairelerinden alınacak vergi kaydı aslını(vergi kaydının örnekte belirtildiği şekilde vergi dairelerinden alınması gereklidir.)
ab)özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık yapanlar için; sigortalı olarak avukatlık yaptığı süreleri gösteren bağlı oldukları sigorta müdürlüklerinden alınacak belgenin aslını, (yalnızca topluluk sigortası primi ödenen süreler bu sürenin hesabına dahil değildir. alınacak belgede sigortanın niteliği açıkça belirtilmelidir) (sigorta müdürlüklerinden alınacak belgenin örnekteki gibi olması gereklidir.)

BELGELERİ İSTENMEMEKTEDİR !!!

b-Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için;
ba)Avukatlık ruhsatnamesinin noterden onaylı örneğini,
bb)Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını,       
      
(Başvuru tarihi itibarıyla üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihi itibariyle bu süreyi dolduracak olanlar yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu durumdaki ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılı yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını mülâkattan önce, ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.)

5)Nüfus cüzdanı suretini,                 
6)Askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (üç yıllık sürenin hesabında askerlik görevini yapmak için geçirilen süre bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.)
  
6 Nisan 2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler nedeniyle Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

N-) Sınavlarda tüm sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır:
1.Kitapçık: Tüm adaylar için ortak ve zorunlu testlerden oluşur.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorular ile;
Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü ve Medeni Hukuk konularıyla ilgi çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
2.Kitapçık: Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar tarafından çözülecek testten oluşur.
Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
3.Kitapçıkİdari Yargı Sınavına başvuran adaylar tarafından çözülecek testten oluşur.
İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Maliye-Ekonomi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
4.Kitapçık: Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran avukat adaylar tarafından çözülecek testten oluşur.
Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
Adli Yargı Testi ile Adli Yargı-Avukat Testi aynı konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ancak testlerde birbirinden farklı sorular yer alacaktır.
5.Kitapçıkİdari Yargı-Avukat Sınavına başvuran avukat adaylar tarafından çözülecek testten oluşur.
İdari Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Maliye-Ekonomi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

İdari Yargı Testi ile İdari Yargı-Avukat Testi aynı konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ancak testlerde birbirinden farklı sorular yer alacaktır.

Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşet içinde, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçıklarının poşeti adayın kendisi tarafından açılmalıdır. Her soru kitapçığının “Soru Kitapçık Numarası” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle, her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarının üzerinde basılı soru kitapçık numaralarını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alanlara yazıp kodlayacak, numaraları doğru yazıp kodladığını soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları üzerinde yer alan ilgili alanlarda da onaylayacaklardır.
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Sınav iki oturum hâlinde yapılacaktır. Sabah Oturumu saat 9.30’da, Öğleden Sonra Oturumu ise 14.30’da başlayacaktır. Adaylar, başvurudaki sınav tercihlerine göre ilgili testin sorularını çözeceklerdir. Sabah oturumuna tüm adaylar başvurularına göre atandıkları salonlarda katılabileceklerdir.
Sabah Oturumunda,  adaylar, ilk olarak
Genel Yetenek ve Genel Kültür testi ile
Ortak Alan Bilgisi testi (1.Kitapçık) alacak
Sonrasında, başvurularındaki sınav tercihlerine göre;
Adli Yargı Testi (2.Kitapçık),  
İdari Yargı Testi (3.Kitapçık) veya
Hem Adli Yargı Testi hem de İdari Yargı Testini alabileceklerdir.
Sadece Avukatlar için yapılacak sınavlara başvuranlar
Sabah Oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi testini (1.Kitapçık) alacaklardır. 

  
    Öğleden Sonra Oturumuna
Sadece avukat adaylar girebilecek ve başvurularına göre
Adli Yargı-Avukat Testi (4.Kitapçık),  
İdari Yargı-Avukat Testi (5.Kitapçık) veya
Hem Adli Yargı-Avukat Testi hem de İdari Yargı-Avukat Testini cevaplandıracaklardır.  
Sabah Oturumunda,
Tüm adaylara (avukat adaylar dâhil) ilk olarak;
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile
Ortak Alan Bilgisi Testi (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü ve Medeni Hukuk) sorularından oluşan kitapçık (1.Kitapçık) verilecektir.
65 soru için cevaplama süresi 80 dakika olacaktır.
Cevaplama süresi tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları toplanacaktır. Cevap kâğıtları adaylarda kalacaktır.
Daha sonra adaylara başvuru bilgilerine uygun olarak
Adli Yargı Sınavı için Adli Yargı Testi (2.Kitapçık) veya
İdari Yargı Sınavı için İdari Yargı Testi (3.Kitapçık) testlerinden oluşan soru kitapçığı verilecektir.  
Bu testlerde yer alan 35’er soru için cevaplama süresi 50’şer dakika olacaktır.
Hem Adli Yargı Sınavına hem de İdari Yargı Sınavına girecek adaylara önce Adli Yargı Testi (2.Kitapçık) verilecek, 50 dakikanın tamamlanmasından sonra ise
İdari Yargı Testi (3. Kitapçık) verilecektir.
Cevaplama süresi tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacaktır.
Yalnızca avukatlar için yapılacak Adli Yargı-Avukat ve/veya İdari Yargı-Avukat sınavlarına katılacak avukat adaylara ise
Sabah Oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin yer aldığı kitapçık (1.Kitapçık) verilecek, 65 soru için cevaplama süresi 80 dakika olacaktır.
Cevaplama süresi tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacaktır.
Adli Yargı Testi ve/veya İdari Yargı Testini almayan avukat adaylar için sınavın sabah oturumu bitmiş olacaktır.
Avukat adaylar, Sabah Oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin (1.Kitapçık) yer aldığı sınavı tamamladıktan sonra başvurularını yapmışlarsa
Adli Yargı Testi (2.Kitapçık),  
İdari Yargı Testi (3.Kitapçık) veya
hem Adli Yargı Testi hem de İdari Yargı Testini alabileceklerdir.
Hem Adli Yargı Sınavına hem de İdari Yargı Sınavına girecek Avukat adaylara önce Adli Yargı Testi (2.Kitapçık) verilecek, 50 dakikanın tamamlanmasından sonra ise
İdari Yargı Testi verilecektir.
Cevaplama süresi tamamlandıktan sonra ilgili teste ait soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacaktır.
Öğleden sonra oturumuna
Sadece Avukat adaylar katılabilecek ve başvurularına göre
Adli Yargı-Avukat Testi,  İdari Yargı-Avukat Testi veya
Hem Adli Yargı Avukat-Testi hem de İdari Yargı-Avukat Testini cevaplandıracaklardır.
Bu testler, 35’er sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 50’şer dakika olacaktır.
Sabah oturumunda tek cevap kâğıdı,
Öğleden sonra oturumunda tek cevap kâğıdı kullanılacaktır.
Her iki oturuma giren adaylar toplamda 2 adet cevap kâğıdı kullanacaklardır.
Sınav evrakının dağıtılması ve toplanmasında ara verilmeyecektir. Sınav evrakının toplanması ve dağıtılması esnasında adayların sınav salonundan çıkmaları yasaktır.  Sınav salonundan ayrılan bir aday her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
Sabah oturumunda tüm Avukat adaylar
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde (1.Kitapçık) bulunan soruları cevaplandıracaklar.
Başvurularına göre Adli Yargı Testi (2.Kitapçık) ve/veya
İdari Yargı Testine (3.Kitapçık) ait soruları da cevaplayabileceklerdir.
Bu oturumda adayların 2015-Adli Yargı puanı ve/veya 2015-İdari Yargı puanı hesaplanacaktır.
Yalnızca avukatlar için yapılan sınavlara başvuran adayların bu oturumda 2015-Adli Yargı puanı ve/veya 2015-İdari Yargı puanı hesaplanmayacaktır, bu adayların bu oturumda 1. Kitapçığa ait testlere verdikleri cevaplar,
Öğleden Sonra Oturumunda 4.Kitapçık ve/veya 5.Kitapçığa ait testlere verdikleri cevaplarla birlikte değerlendirilecektir.
Öğleden Sonra Oturumuna sadece Avukat adaylar girebileceklerdir. Bu oturumda adayların sabah oturumunda 1. Kitapçığa ait testlerden aldıkları puanlar da hesaba katılarak 2015-Adli Yargı-Avukat puanı ve/veya 2015-İdari Yargı-Avukat puanı hesaplanacaktır.
HER SINAV KENDİ İÇİNDE DEĞERLENDİRMEYE ALINACAKTIR.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.
Genel  Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden;
Alan Bilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Bu hesaplamada Alan Bilgisi Testi,
1.Kitapçıkta yer alan Ortak Alan Bilgisi Testi (35 soru) ile
Adli Yargı Testi (35 soru)/
İdari Yargı Testi (35 soru)/
Adli Yargı-Avukat Testi (35 soru)/
İdari Yargı-Avukat Testi (35 soru)
Toplam (70 soru) ifade eder.
Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.
Buna göre;
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi Testinde bulunan 10 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir.
Bu 15 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2ağırlıklandırma katsayısıyla çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 2/3 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
Bu hesaplamalar sonucu, adayların başvurularına ve aldıkları testlere göre;
2015- Adli Yargı Genel Başarı Puanı ve/veya 2015- İdari Yargı Genel Başarı Puanı,
Sadece Avukat adaylar için 2015-Adli Yargı-Avukat Genel Başarı Puanı ve/veya 2015-İdari Yargı-Avukat Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır (Avukat adayların başvuruları ve aldıkları testlere göre; 2015- Adli Yargı Genel Başarı Puanı ve/veya 2015- İdari Yargı Genel Başarı Puanları da hesaplanabilecektir.).
Adayların başvurularına göre aldıkları test veya testlerde hiçbir işaretleri bulunmaması durumunda ilgili adayların bu test veya testlerden 0 (sıfır) ham puan aldıkları kabul edilir.
Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1500) iki katı fazlası olan 4500 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 4500 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 4500’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1500) iki katı fazlası olan 4500 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 4500 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 4500’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağırılacaktır.
İdari Yargı - Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (300) iki katı fazlası olan (900) aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. (900) üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı (900)’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağırılacaktır.

THEMIS EĞİTİM KURUMLARI

www.themisegitim.com                                                   Tel:  0532 449 0 542Başarılar Diler…