7 Kasım 2014 Cuma

KAYMAKAMLIK SINAVINDA DEĞİŞİKLİK, KPSS ŞARTI KALDIRILDI..


7 KASIM 2014 GÜNLÜ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 
KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACKALARİ ÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE BİRLİKTE,

 KAYMAKAMLIK SINAVINDAKİ KPSS ŞARTI KALDIRILARAK, SADECE İÇİŞLERİ BAKANLIGININ YAPACAGI GİRİŞ SINAVI VE MÜLAKAT İLE KAYMAKM ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR...
YENİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK...


7 Kasım 2014  CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29168
YÖNETMELİK
Karar Sayısı : 2014/6894KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACKALARİ ÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒
 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 3 üncü maddesine “Askeri Adalet Teftiş Kurulları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kaymakam adayları” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

YÖNETMELİĞİN ESKİ HALİ...
İstisnalar
Madde 3- Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları, “, kaymakam adayları” ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.