29 Aralık 2014 Pazartesi

ÖYP Puan Hesaplama Oranları Değişti!ÖYP puanı
MADDE 5-

(1) ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olarak atanmak üzere başvuran her bir aday için ya da program gereğince bir ÖYP yükseköğretim kurumuna lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacı
yla başvuran her bir ÖYP araştırma görevlisi için bir ÖYP puanı hesaplanır.


(2) ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 35’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 50’si ve varsa yabancı dil sınavı puanın % 15’i dikkate alınır. (Değişiklik 25.12.2014 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.) Bu puan en son girilen ALES ve yabancı dil sınav sonuçlarına göre güncellenebilir. Adayların mezun oldukları alanlardaki başvurularında söz konusu puanlar arasında 10 puana kadar yüzdelik oranlarını artırmaya veya eksiltmeye ve ÖYP puanını % 10’a kadar artırmaya YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.


DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ


ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 25'i,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 60'ı ve
varsa yabancı dil sınavı puanın % 15'i dikkate alınır.
Bu puan en son girilen ALES ve yabancı dil sınav sonuçlarına göre güncellenebilir. 

(3) Yürütme Kurulu, programın nesnel, etkin, verimli ve dengeli bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır.
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR


tıklayınız